Sunday, January 6, 2013

SinhronostGotovo ste že kdaj pomislili ali celo izrekli misel: »Če bi ne bila takrat slučajno prav tam, se nikoli ne bi srečali!« Ali morda, da se vam sicer nikoli ne bi uresničil zastavljeni cilj. Mnogi ljudje so prepričani, da so slučajnosti sestavni del življenja, pogosto so mnenja, da so jim enostavno usojene.

Toda v bistvu gre za sinhronost – skrivnostno sopotnico zakona vzročnosti, ki pojasnjuje mnoge nenavadne dogodke, ki se nam vsakodnevno dogajajo.

Takšna in podobna znamenja se pogosto enačijo s praznoverjem, toda sodobna znanost, še posebno kvantna fizika, razkriva številne naravne zakone, ki potrjujejo možnost obstoja povsem drugačnih zakonitosti, ki bi naj upravljale z našim obstojem in življenjem. Gre namreč za sodobno znanost vsesplošne povezanosti in odvisnosti. Vsak dogodek bi naj odseval svoj vpliv na vsestransko dogajanje v širnem vesolju.

 V družboslovni znanosti se je sočasno z razvojem teh spoznanj in odkritij kvantne fizike pojavil znanstvenik Carl Gustav Jung, znan psihoanalitik, ki je med drugim tudi oče sinhronosti.

Zakon sinhronosti povezuje dogodke, ki navzven delujejo povsem neodvisno eden od drugega, brez vsakršne vzročno-posledične povezanosti, le časovno se dogajajo istočasno. In prav slednje poimenujemo slučajnost. Toda mi izhajamo iz predpostavke, da slučajev ni. Prav vse, kar se nam dogaja, ima določen smisel in nam prinaša določeno sporočilo, ki nam utegne pomagati na poti skozi življenje.

Vsakdo izmed nas se občasno sreča s potrebo po modrem nasvetu. V resnici se ne zavedamo posledic naših odločitev. Najpogosteje pa se v vsakodnevnem življenju nimamo glede svojih odločitev s kom posvetovati.
Predstavljeni del tega znanja, označen z DA, vsebuje dragocene napotke v slehernem trenutku, prav z najvišjega mesta vesolja. Le naučiti se je potrebno prisluhniti jim in razlagati si »nauke« na pravilen način. V okviru projekta »Skrivna sporočila« vam ponujamo zaokroženo znanje o sinhronosti, podano v obliki delavnic Skrivna sporočila, in projekta I-SYNCHRO-U.


DELAVNICA "SKRIVNA SPOROČILA"

PROJEKT I-SYNCHRO-U

LITERATURA: "SKRIVNA SPOROČILA" IN "INTUICIJA"